סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן למפעלים במצוקה

הקרן החדשה תסייע לעסקים הנמצאים בפריפריה שנקלעו להפסדים, על מנת למנוע פיטורי עובדים.
 
משרד האוצר, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, ההסתדרות הכללית והתאחדות התעשיינים בישראל מודיעים על הפעלת קרן למפעלים במצוקה. מטרת הקרן הינה סיוע לעסקים הנמצאים בפריפריה אשר נקלעו להפסדים וקיים חשש ממשי לפיטורי עובדים. בעזרת הסיוע המוצע בקרן זו יוכלו לשוב לפעילות עם כדאיות כלכלית באופן עצמאי. 
 
הקרן תפעל במטרה לייצר השקעה איכותית תוך מינוף הידע והיכולות של גורמים פרטיים לשם גיבוש תכנית הבראה איכותית בעלת פוטנציאל צמיחה. 
 
הקמת קרן זו הינה פעילות נוספת בשרשרת של פעילויות המבוצעות על מנת לעזור לעסקים, לתמוך בהם ובכך לעודד את הצמיחה במשק.
 
העסקים הזכאים להגיש בקשה לקרן:
 
1. ותק העסק מיום ההקמה עד ליום הגשת הבקשה לקרן להיות עסק במצוקה: לא פחות מ3 שנים.
2. עסקים שעונים על התנאים המצטברים להלן:
 
2.1 עסקים אשר בעת פניית המשקיע לקרן, תזרים המזומנים שלהם מספיק לתשלום של 
שלושה חודשי שכר נוספים בלבד ואין במאזנם יתרות חיוביות וזאת על פי אישור רו"ח מבקר.
 
2.2 עסקים אשר בעת פניית המשקיע לקרן, הינם בעל יחס שוטף שלילי, תזרים מזומנים 
מפעילות שוטפת שלהם הינה שלילית במשך לפחות שלושה חודשים וכן תזרים 
המזומנים שלהם שלילי ב-12 החודשים האחרונים מתאריך פניית המשקיע לקרן. כל 
אלה על דעת אישור רו"ח מבקר.
 
3. מינימום העסקת 20 עובדים.
דילוג לתוכן