סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן פדרציית ניו יורק

קריטריונים
– הקרן מיועדת  להקמה והרחבה של עסקים.
– הקרן מיועדת להקמה והרחבה של עסקים בכל הארץ.
– מרכיב ההון החוזר מתוך תוכנית השקעות הכוללת יהווה 50%                            
   ובתנאי  שלפחות 50% מההלוואה הינו למטרת השקעה.
 
קהל יעד:
– למגזר החרדי בכל אזורי הארץ.           
– לעולים חדשים עד 10  שנים מיום העלייה 
–  לכל העולים מארצות הקווקאז ( ללא מגבלת תקופה )  
– לכל קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם.
– לנשים 
– למגזר הערבי.
 
 
היקף המימון
עד 400,000 ₪ .
 
משך ההלוואה :
עד6 שנים – עד שנה גרייס
 
גובה ריבית:
פריים + % 1.5 .
 
ביטחונות:
עד 95% בערבות הקרן היתרה עפ"י סיכום פרטני עם הבנק. ההלוואה ניתנת על ידי בנק אוצר החייל
דילוג לתוכן