BizMarc מוביל להצלחה

חדש - אשדוד הוכרה כאזור פיתוח א': מפעלי תעשייה המייצאים את מוצריהם עשויים לקבל מענקים בגין השקעות עתידיות והטבות מס .
ההחלטה היא של רשות ההשקעות ולפיה פארק ההייטק, אזור תעשייה צפוני ואזור תעשייה "פארק המאה" יוגדרו כאזורי פיתוח א'. זו בשורה לחלק ניכר מהעסקים הפועלים בשטח זה .החוק לעידוד השקעות הון מעניק הטבות ליזמים המקימים או מרחיבים מפעלים ברחבי המדינה, לרבות הטבות מוגברות באזורי פיתוח. הסיוע: 20%-30% מענק בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל, ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תכנית שאושרה ע"י מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. קבלת הטבות מס, עד לקבלת שיעור מס שיעמוד על 7% מההכנסה החייבת. הקריטריונים לקבלת ההטבה: המפעל בגינו מגישים את הבקשה הינו מפעל תעשייתי. מיקומו של המפעל הינו באזור המוגדר אזור פיתוח א'. לא הוגשה או אושרה בקשה בתחום התעסוקה בגין מפעל זה (למעט מפעלים המעסיקים בעלי מוגבלויות). המפעל הינו מפעל בר-תחרות (המייצא לחו"ל בהתאם למפורט בחוק עידוד השקעות הון). בענפי הביו-טכנולוגיה והננו-טכנולוגיה לא יידרש תנאי הסף של היות המפעל בר-תחרות. לפרטים לפנות ל 08-8525228
קבלת הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
משרד הכלכלה מעניק אפשרות לחברות בנייה ויזמים , שירות זה מאפשר ליזמים ולקבלנים לקבל הטבות מס במסגרת הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, לטובת הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.יש לעמוד בתנאים הבאים, כמפורט בנוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין השכרה למגורים: מחצית מהבניין הנבנה מיועדת להשכרה למגורים. הדירות להשכרה מושכרות במשך 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים הראשונות לתום הבנייה. דמי השכירות שייגבו יעמדו במגבלות המפורטות בנוהל.שיעורי ההטבות זכאים העומדים במכלול התנאים, יכולים לזכות בהטבות המס הבאות: פחת מואץ בגובה 20% לשנה. שיעורי מס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה של בנין חדש להשכרה, יעמדו על: 11% לחברה. 20% ליחיד. 18% או לפי השיעורים הקבועים בסעיף 47 לחוק לעידוד השקעות הון, הנמוך מביניהם עבור חברת משקיעי יתר לבנייתו של בנין להשכרה כמשמעותו בסעיף 53א לחוק יהיה פטור ממחצית האגרה בעד חלק הבנין המיועד להשכרה. השם לפנות ל 08-8525228
"כסף חכם"- מענק בין 500 ל 750 אלפי ש"ח
משרד הכלכלה מציע לחברות בעלות היקף מכירות של עד 200 מיליון ש״ח וניסיון קודם ביצוא המעוניינות לחדור לשווקים נוספים ולהשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, עד לחצי מיליון ש״ח ולשווקים מועדפים (יפן, סין והודו) עד ל-750 אלף ש״ח, המהווים עד 50% מהתוכנית השיווקית. תנאי סף - לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל ובמידה ומדובר בעסק המעסיק באופן ישיר 50 עובדים ומעלה, לפחות 25% מתשומות העסק מבוצעות בישראל - משווק לשוק חדש עבור העסק, או עבור שוק קיים במהלך שיווקי חדש (למעט חריגים). - היקף היצוא השנתי הישיר ומחזור המכירות של העסק בשנתיים קודם למועד הגשת הבקשה היא אחת מ: 1. ייצוא מינימלי של מיליון ₪ ומחזור מכירות שאינו גבוה מ-200 מיליוני ₪ 2. היקף הייצוא היה בין 400 אלפי ₪ -מיליון ₪ ובלבד שמחזור המכירות הינו 10-200 מיליוני ₪ 3. ברשותו כתב אישור חוק עידוד השקעות הון ומחזור מכירות נמוך מ-200 מיליוני ש"ח 4. עסקים מאוכלוסיות מיעוטים בתנאים מיוחדים. לפרטים לפנות ל 08-8525228
הודעה לעסקים חדש - משרד האוצר והכלכלה מסייעים לעסקים
בעקבות משבר הקורונה המתמשך משרד האוצר ומשרד הכלכלה מעניקים הקלות משמעויות לעסקים .ההקלות אשר אושרו : 1.הוחלט להגדיל את היקף ההלוואה עבור כל עסק עד לשיעור של % 40 ממחזור המכירות השנתי , לעומת % 30 במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מסלול קורונה . 2.יש אפשרות לבקש הלוואה במסלול המוגבר של הקרן גם למי שיציג ירידה של % 25 מהמחזור במהלך אחד מהרבעונים של שנת 2020 ביחס לרבעון המקביל בשנת 2019. 3.הוכפלה מגבלת ההלוואות לעסקים חדשים ביחס להוצאות והם יוכלו לקבל הלוואה של עד 500,000 ש"ח או % 16 מהיקף ההוצאות לפי הנמוך מבינהם. 4.הוחלט כי עסקים יוכלו לקבל במסגרת ההלוואות מהקרן סכום נוסף של עד % 20 מתשלומי ההלוואות הקיימות במהלך שנת 2021 ,על מנת לתמוך בהחזרי התשלומים השוטפים של העסקים בהלוואות הקיימות שלהם . המשרד ממשיך בהצלחה לסייע לעסקים אשר נפגעו מהקורונה .אנו נשמח לסייע לעסק שלכם ,. סיכום התנאים : פריסה עד 5 שנים- דחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים . סכום הלוואה - עד % 40 מההכנסה השנתית , ועד 20 מיליון ש"ח . פקדון - % 5 מהיקף ההלוואה . ריבית - פריים + % 1.5 . שיעור הצלחה של המשרד- % 95 . לפרטים נא לפנות ל 08-8525228
Previous
Next

BizMarc

ייעוץ כלכלי ופיננסי

הצלחות המשרד בשנה האחרונה

המשרד בשנה האחרונה  הצליח לסייע למפעל תעשייתי בתחום המזון לקבלת סיוע ממשלתי ממשרד הכלכלה – מענק בסכום ניכר של עשרות מיליוני ש"ח וזאת לאחר השתתפות במקצה תחרותי ועמידה בתנאים ייחודיים  להקמת מפעל באזור הדרום .
המשרד מעניק סיוע לעסקים קטנים ובינוניים.
המשרד  הצליח לסייע לחברה תעשייתית לקבלת סיוע – מענק כספי  של מאות אלפי ש"ח – במסגרת קול קורא  – התייעלות אנרגטית של משרד הכלכלה .
המשרד  הצליח לסייע לחברה  לקבלת סיוע במסלול תעסוקה , חברה המתמחה  בשירותי שחיטה  ייחודיים למשחטות – מענק  כספי . 

בשנה האחרונה המשרד ליוה וסייע למספר עסקים ממספר מגזרים עסקיים שונים לקבלת הקצאת קרקע להקמת מפעלים תעשייתים באזור הדרום.

המשרד בחודשים האחרונים  הצליח לסייע   לעסקים   בקבלת מימון במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים  ממגזרים עסקיים שונים במסלול הקרן הרגילה ובמסלול המיוחד של משרד האוצר בעקבות השפעת נגיף הקורונה :

1. חברה מובילה  בתחום  ההסעות  מהגדולות בישראל – סיוע  בהיקף כספי של כ 3,000,000  ₪ .
2. חברה העוסקת בשיווק של אספקה טכנית של מוצרים שונים המיועדים לבניין ולתעשייה- סיוע בהיקף כספי של כ 2,000,000 ₪
3. מוסך שרות  של  יבואן רכב מוביל באזור הדרום – סיוע בהיקף כספי  בסך של 900,000  ₪ .
4. חברה העוסקת בשיווק ומכירה של  כלי עבודה מקצועיים – סיוע בהיקף כספי של כ – 500,000 ₪.
5. חברה העוסקת  בייצור ושיווק של משטחי עץ  ופלסטיק ואביזרי שינוע – סיוע בהיקף כספי של כ – 500,000 ₪ 
6. חברה העוסקת בשיווק של מוצרי אריזה שונים – סיוע בהיקף כספי של  כ –  400,000 ₪ .
7. חברה בתחום התחבורה והלוגיסטיקה – סיוע בהיקף כספי של כ- 900,000 ש"ח .
8. חברה העוסקת בשיווק של מוצרי שתייה קלה לסוגיה ומוצרי מזון יבשים -סוכנות איזורית -סיוע בהיקף כספי של 2.3 מליון ש"ח .
9. חברת בתחום הסעות תחבורה בהיקף כספי של כ 250,000 ש"ח .
10. חברה בתחום הבנייה מבנה של מבני תעשייה , מסחר , מרכזי נוחות ותחנות דלק- סיוע בהיקף כספי בסך של 2.8 מיליון ש"ח .
11. חברה בתחום ייבוא בגדים מאירופה -יבא בגדים לנשים -סיוע בהיקף כספי של 350 אלפי ש"ח .
12. חברה העוסקת בהתקנות של מערכות הגנה על משאיות – שליטה ובקרה – סיוע בהיקף כספי של 400 אלפי ש"ח.

13.חברה בתחום  התחבורה – הסעות ותחבורה ציבורית – סיוע בהיקף כספי של כ 1.5 מיליון ש"ח .

14.חברה בתחום  התחבורה – הסעות – סיוע בהיקף כספי של כ – 4.8 מיליון ש"ח.

15.חברה  בתחום התחבורה – הסעות – סיוע בהיקף כספי של כ 1.7 מיליון ש"ח .

16.חברה בתחום המלונאות והמסחר- סיוע  בהיקף כספי של כ – 1.6 מיליון ש"ח .

17.חברה בתחום  ההובלה והלוגיסטיקה – סיוע בהיקף כספי של כ – 1.7 מיליון ש"ח .

18.עסק  בתחום ההסעדה  מזון מהיר – סיוע בהיקף  כספי של כ 250,000 ש"ח .

19.חברה העוסקת בתחום שירותי אדריכלות- סיוע בהיקף   כספי של כ – 300,000 ש"ח .

20.תחנת שטיפה גדולה במרכז הארץ – סיוע בהיקף כספי של כ 350,000  ש"ח . 

21.חברה העוסקת  בתחום רפואת השיניים  – סיוע בהיקף כספי של כ – 450,000 ש"ח .

22.חברה העוסקת בתחום של יבוא מוצרי מזון משלימים למכוני תערובת למזון לבעלי חיים -סיוע בגיוס כספי של כ 1.2 מיליון ש"ח .

1 .השגת מימון לחברה העוסקת בתחום הנדד"ן בהיקף כספי של 17 מיליון ש"ח לבניית מבנה מסחרי – נכס מניב , המימון הושג מבנק מוביל .
2. השגת מימון לפרוייקט בנייה לחברה העוסקת בתחום הבניה ופרוייקטים – לווי בניה כולל בהיקף כספי של כ- 50 מיליון ש"ח – בנייה של יחידות דיור – במסגרת מחיר למשתכן , המימון הושג מבנק מוביל .

אנו עובדים עם...

דברו איתנו

bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים

נא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:

צור קשר

ונחזור אליך בהקדם

08-8525228

דילוג לתוכן