08-8525228

הלוואה לעסקים

הלוואה לעסקים באמצעות "ביזמרק" יועצים כלכליים ופיננסיים מתמחים בגיוס הלוואה לעסקים ומימון לעסקים וייצוגם מול קרנות המימון והמערכת הבנקאית,

כיום יותר מתמיד המערכת הבנקאית באמצעות קרנות מימון שונות פתוחה למתן הלוואה ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

במהלך השנים האחרונות המשרד הצליח להשיג מימון לעסקים בהיקף כספי של כ– 300 מיליון ₪.

שיעור ההצלחה בגיוס הלוואה לעסקים הסתכם בשיעור של כ % 95.

גיוס מימון לעסקים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף כספי של כ- 180 מיליון ש"ח.

גיוס מימון לעסקים קטנים ובינוניים מהמערכת הבנקאית בהיקף כספי של כ- 120 מיליון ש"ח.

קיימים מספר ערוצים באמצעותם ניתן לגייס מימון והלוואה לעסק:

גיוס הלוואות ומימון לעסקים מקרנות

למידע נוסף

גיוס הלוואות ומימון לעסקים מהמערכת הבנקאית

למידע נוסף

גיוס הלוואות לעסקים מחוץ למערכת הבנקאית

למידע נוסף

קרנות ייעודיות המעניקות הלוואת לעסקים

למידע נוסף
5/5

ניסיון. שירות. מקצוענות. אמינות.