08-8525228

מימון לעסקים באמצעות קרנות מימון

קרנות מימון – "ביזמרק" יועצים כלכליים ופיננסיים  מתמחים  במתן פתרונות מימון  לעסקים וייצוגם מול  קרנות המימון והמערכת הבנקאית,

כיום יותר מתמיד המערכת  הבנקאית באמצעות קרנות מימון שונות פתוחה למתן  הלוואות ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

במהלך השנים האחרונות  המשרד הצליח  להשיג  מימון לעסקים בהיקף כספי של  כ–  300  מליון ₪.

שיעור  ההצלחה בגיוס המימון  לעסקים  הסתכם  בשיעור של כ % 95.

גיוס מימון  לעסקים  מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף כספי של  כ- 180 מליון ש"ח.

גיוס מימון  לעסקים קטנים ובינוניים מהמערכת הבנקאית בהיקף כספי של כ- 120 מיליון ש"ח. 

גיוס מימון לעסקים - באמצעות קרנות מימון על מה ולמה ?

בשנים האחרונות מרבית מהבנקים בישראל פעלו בהקמת קרנות ייעודיות לעסקים קטנים וזאת מאחר שהעסקים הקטנים מהווים את מנוע הצמיחה של המשק הישראלי.

בשנים האחרונות  הוקמו מספר קרנות מימון ייעודיות לעסקים קטנים ובינוניים שלא במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה , כמו  למשל:

– קרן  כ.א.ל   לעסקים.
– קרן פועלים לעסקים קטנים ובינוניים

– קרן פועלים לעסקים קטנים ובינוניים.

קרנות  אלו   פעלו  במשך תקופה , כיום קרנות אלו אינן  פעילות.

כיום מעבר לקרן לעסקים הקטנים ובינוניים  פועלות  הקרנות  היעודיות השונות.

להלן רשימת הקרנות הייעודיות השונות  לעסקים הפועלות  כיום במשק  העסקי  בישראל :

יתרונות המשרד

כל בקשה נבחנת על ידי צוות מקצועי ומיומן.
טיפול מהיר ומקצועי בהגשת הבקשה.
המשרד הינו וותיק ומוכר בתחום ובמהלך השנים הגישו מאות בקשות לקרנות שונות.
שיעורי ההצלחה בגיוס ההון גבוהים.

אנו עובדים עם...