08-8525228

סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

קריטריונים:
 עסק  קטן  מוגדר  עסק שהכנסתו  החודשית  היא  עד  150 אלף  ₪ .
 מרווח  הגילאים  –  מ 24  ועד  65 .
מבקש  שחשבונו  בבנק  מוגבל  או  היה  מוגבל  בעבר  יצטרך  להמתין שנה    מיום  הסרת    ההגבלה .
עסק  חדש  –  פנייה  דרך  יועץ  מיקצועי  מוכר  שיכין  תוכנית  עיסקית.
 
היקף  המימון:
להשקעות   –  עד 90,000  ש"ח .
להון  חוזר-  עד  45,000  ש"ח .
 
משך  ההלוואה
עד 45,000 ש"ח -40 חדשים .
עד 90,000   ש"ח –  45 חודשים .
 
גובה  ריבית:
ללא  ריבית .
 
ביטחונות:
עד  45,000  ש"ח –  עד שלושה  ערבים.
עד  90,000  ש"ח –  ארבעה  ערבים .
 
בנוסף ערבות אישית של היזם ושל בת הזוג.