08-8525228

סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן הלוואה לתעשיינים בערבות הקרן ההדדית - מיוחדת

תנאי סף  להגשת עסקים לקרן:
  
העסק קיים לפחות שנתיים
 
מחזור מכירות מינימאלי  3  מיליון ₪
 
הצגת הון עצמי מוחשי חיובי או רווחיות בשנתיים האחרונות

 
מטרת  ההלוואה:
 
להשקעות ולהון חוזר

 
 
היקף  המימון:
 
מ 200,000 ₪  עד 1,000,000 ₪
 
 

תקופת ההלוואה:
 
עד חמש שנים, גרייס של 6  חודשים.
 
הון חוזר – 3 שנים.
 
השקעה – 5 שנים  וגרייס של  6 חודשים.
 


ריבית

שיעור  ריבית   פריים + 2% עד % 5.

 
בטחונות
 
ללא בטחונות  כפיקדון .