08-8525228

סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן נס

קרן נס – הקהילה היהודית של מרכז ניו ג'רסי וקהילת מיאמי  הסוכנות היהודית,הקרן עובדת באמצעות בנק אוצר החייל.
 
ייעוד ההלוואה:
להשקעות ולהון חוזר ,עסקים קיימים-   שילוב % 15 להון חוזר 
עסקים חדשים- שילוב % 30 להון חוזר.
 
 
קריטריונים:
 לעסקים באזור הנגב (באר שבע, ערד, דימונה, אופקים, אילת וכו' לא כולל הישובים: אשקלון,קריית גת וישובי המועצה האיזורית לכיש, תרומה מהותית לאזור או הרחבת עסקים)           
 
 
היקף המימון:
 עד 300.000 ש"ח
 
משך ההלוואה
עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס
 
הון עצמי
 % 25 מתוכנית ההשקעות .
 
גובה ריבית
פריים+1.5% 
 
ביטחונות:
שני ערבים