08-8525228

סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן קט"י ירושלים

הגוף המממן הסוכנות היהודית.
 
קריטריונים:
הקרן מיועדת להרחבה והקמה של עסקים.
הקרן מיועדת לתושבי ירושלים ובסביבתה  ומטה יהודה המבקשים להקים עסק 
חדש או להרחיב עסק קיים .
 
היקף המימון
 עד 350,000 ₪ .
 
משך ההלוואה:
6 שנים – גרייס שנה .
 
גובה ריבית
פריים + 0.6% 
 
ביטחונות:
 עד 70% בערבות הקרן והיתרה עפ"י סכום פוטני עם הבנק. ההלוואה ניתנת ע"י בנק אוצר החייל.