08-8525228

סוגי קרנות מימון לעסקים

קרן שמש

קרן שמש לעידוד יזמים צעירים, הוקמה על ידי קרן אדמונד ג', ספרא וקרן סאקט"א- רש"י
 
ייעוד  ההלוואה:
להקמת עסק חדש או לביסוס עסק הקיים פחות משנה
 
קריטריונים
גיל 20-33, הקמת עסק חדש או עסק הקיים עד שנה, ועדת חריגים לעסקים קיימים
עדיפות לפריפריה, עדיפות ליזמים חסרי גב כלכלי.
 
היקף המימון:
 הלוואה עד 90,000 ₪ , כולל יעוץ ולווי עסקי לפני ואחרי הקמת העסק
 
משך ההלוואה
עד 5 שנים, אפשרות לגרייס של עד 6 חודשים.
 
גובה ריבית
ללא ריבית
 
ביטחונות
2 ערבים בעלי וותק מעל שנה ובעלי שכר 5000 ₪