08-8525228

סוגי קרנות מימון לעסקים

קרנות הסוכנות היהודית

 
שם ההלוואה מטרת ההלוואה סכום הלוואה מקסימלי עד…. תנאי הלוואה עלויות התניות / קריטריונים
ריבית תקופת ההלוואה ביטחונות נדרשים הון עצמי
קרן נס (אזורית) הקמת ו/או פיתוח והרחבת עסק וכן הון חוזר (עד 50%) לעסקים קיימים וצומחים         300,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק קריטריון גיאוגרפי: כל אזור הנגב והערבה
קרן גליל מערבי (אזורית) עד 400 אש"ח השקעו, עד 250 אש"ח הון חוזר         400,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק קריטריון גיאוגרפי – אזור כיסוי – כל האזור צפונית ומערבית מכרמיאל (דגש על עכו, נהריה ומ.א. מטה אשר)
קרן פיטסבורג (אזורית) עד 400 אש"ח השקעו, עד 250 אש"ח הון חוזר         400,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק קריטריון גיאוגרפי – אזור כיסוי – כרמיאל ומועצה אזורית משגב
קרן דטרויט (אזורית) עד 400 אש"ח השקעו, עד 250 אש"ח הון חוזר         400,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק קריטריון גיאוגרפי – אזור כיסוי – מגדל העמק, נוף הגליל ומועצה אזורית עמק יזרעאל
קרן פדרציית ניו יורק לישראל (ארצית) הקמת ו/או פיתוח והרחבת עסק וכן הון חוזר (עד 50%) לעסקים קיימים וצומחים         300,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק אוכלוסיות מיועדות (רק אם אין קרן אזורית שמכסה ) – עולים חדשים – הקהילה האתיופית – המגזר החרדי – המגזר הערבי
הקמת ו/או פיתוח והרחבת עסק וכן הון חוזר (עד 50%) לעסקים קיימים וצומחים         300,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק השלמה לכל עסק בגליל באזורים שבהם אין כיסוי לקרנות האחרות של הסוכנות היהודית
קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים והסביבה (אזורית) הקמת ו/או פיתוח והרחבת עסק וכן הון חוזר (עד 50%) לעסקים קיימים וצומחים         350,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק קריטריון גיאוגרפי: בירושלים וסביבתה – ירושלים – מ.א. מטה יהודה – מבשרת – בית שמש
קרן בולטימור לאשקלון סיוע לשיקום אשקלון לאחר "צוק איתן"         300,000 פריים+1.5% עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד 15%-20% הנחה של 50% בעמלת עריכת מסמכים בבנק קירטריון גיאוגרפי : אשקלון