08-8525228

סוגי קרנות מימון לעסקים

קרנות השקעות ייחודיות - קרן השקעות חדשה בתמיכה של משרד הכלכלה

קרנות השקעות לצמיחה לעסקים בינוניים, קרנות פרטיות בתמיכה של משרד הכלכלה והתעשייה, קרנות השקעה לעסקים שמחזור פעילותם בין . 10  מיליון עד 130 מיליון שקל בשנה, שאינם עוסקים בנדל"ן או בפיננסים.
 
הקרן מציע ללקוחותיה הלוואות ל-5 עד 10 שנים בתנאי מדיניות ביטחונות גמישה ותספק פתרון מימוני לטווח ארוך.