08-8525228

חוות דעת כלכליות

מרק אבו – יועצים כלכליים ופיננסיים מתמחים בהענקת חוות דעת כלכליות.
 
» מרק אבו מנהל המשרד משמש כעד מומחה לבתי משפט.
 
» מרק אבו הוסמך כמגשר ומאושר על ידי הנהלת בתי המשפט.

חוות הדעת מוענקות למערכת בתי המשפט בישראל:

בית משפט לענייני משפחה
מתן חוות דעת כלכליות במסגרת גירושין, הערכת שווי לעסקים למטרת חלוקת רכוש.
 
בית משפט השלום
הערכות שווי של עסקים, פיתרון מחלוקת בין שותפים עסקיים.

חוות דעת כלכליות למוסדות ממשלתיים:

המוסד לביטוח לאומי
אגף השיקום
חוות דעת כלכלית לאגף השיקום – המוסד לביטוח לאומי לצורך הקמת יזמויות חדשות ע"י יזמים חדשים הנמצאים בתהליך השיקום.
 
חוות דעת כלכליות לאגפים אחרים במוסד לביטוח לאומי
חוות דעת כלכלית לקרן לפיתוח שרותים לנכים בביטוח לאומי ליישום תכניות השקעה במבנים שונים לצורך מציאת פתרונות תעסוקתיים לנכים.