08-8525228

חונכות עסקית

מרק אבו יועצים כלכליים ופיננסים לוקחים חלק בפרוייקט החונכות של משרד הכלכלה (משרד התעשייה המסחר והתעסוקה) למעלה מ 19 שנים במסגרת הפרוייקט של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים.
 
מרק אבו מנהל המשרד שימש משנת 2/2007 ועד לשנת 2/2010 כמפעיל איזורי של פרוייקט החונכות העסקית באזור הדרום וירושלים.
 
במסגרת פעילותו היה אחראי לניהול הפרוייקט הן ברמת ניהול מאגר יועצים רחב והן בניהול תהליכי הייעוץ ובקרתו.
 
פרויקט חונכות העסקית מטרתו להעניק סיוע למגזר העסקי , סיוע הבא לידי ביטוי בעלות מסובסדת, השתתפות היזם במימון הייעוץ הינה חלקית, פרוייקט החונכות העסקית של משרד הכלכלה (התמ"ת) תפקידו לסייע ליזמים החל משלב הרעיון העסקי ועד לשלב הקמת העסק ותפעולו השוטף, במטרה לשפר ולייעל את פעילותו העסקית..
 
פרוייקט החונכות העסקית מעניק סיוע  לעסקים בנושאים הבאים בתחומים הבאים:
 
» אסטרטגיה עסקית, הגדרת חזון העסק והתוויית הדרכים למימושו.
» ניהול כספים.
» ניהול הייצור.
» ניהול השיווק.
» מערכות מידע.
» ניהול משאבי אנוש.