08-8525228

ייעוץ כלכלי וייעוץ עסקי

ייעוץ כלכלי

משרדנו מעניק מזה שנים רבות יעוץ כלכלי לעסקים קטנים ובינוניים. במהלך השנים האחרונות התמחינו בייעוץ וליווי עסקים בינוניים וקטנים, תוך פיתוח ותמיכה במאות עסקאות יזמות חדשות וותיקות ותכנון עסקי להקמה / הרחבה של עסקים קטנים ובינוניים.

בעסקים של ימנו קיימת חשיבות רבה לשימוש בשירותי ייעוץ כלכלי ועסקי, המהווים בסיס להצלחת להצלחת העסקים הקיימים ומיזמים שונים וחדשים. 
שירותי הייעוץ הכלכלי נועדו לסייע לעסקים, חברות תעשייתיות, מסחריות ותיירותיות. כמו כן, נועדו להתמודד עם האתגרים הכלכליים, בשלבי התפתחותן השונים, החל בתכנון, הקמה והרחבה ועד לבחינת אפשרות  לגיוס הון ושותפים אסטרטגיים.
 
השירותים הכלכליים הנם במישורי הפעולה הבאים:
»  יעוץ כלכלי וגיבוש אסטרטגיות עסקיות
»  ביצוע בדיקות כלכליות וניתוחים כלכליים 
»  הערכות שווי  כלכליות 
»  בניית תמחור בשיטות מתקדמות 
»  ניתוחי רווחיות לפי מוקדי רווח  ומוצרים 
»  הכנת תקציבים ותכניות  עבודה שנתיות 
»  בקרה תקציבית  לפרויקטים ומפעלים 
»  בניה וניתוח  של מודלים כלכליים
»  תכניות  הבראה לעסקים

ייעוץ עסקי

הייעוץ העסקי המוענק על ידי מרק אבו – יועצים כלכליים ופיננסיים הינו על בסיס ניסיון עסקי של עשרות שנים במגוון רחב של עסקים ממגזרים עסקיים שונים.
 
הייעוץ העסקי מתחילת התהליך ועד סופו עשוי להיות רציף תוך ביצוע פגישות שבועיות ותמיכה מקצועית בכל עת ובהתאם לצורכי העסק.
 
הייעוץ העסקי המוענק ליזמים השונים בוחן את הכדאיות בהקמת העסק, מה רמת הסיכון בהקמת העסק? מה הם המקורות לגיוס ההון הנדרש הנוסף להקמת העסק? מה הסבירות לגיוס כספים למיזם החדשני שלכם או המיזם שעשוי לעבור תהליך הרחבה?
 
במסגרת ליווי היזמים נבנית תוכנית עסקית במטרה לבחון את המיזם תוך שימת דגש על מספר רב של אספקטים:
 
» ניתוח תוכנית השקעות.
» בחינת מקורות המימון הנדרשים.
» תחזית ההכנסות.
» תחזית הוצאות תפעוליות ואחרות.
» תמחור השרות או שיווק המוצרים.
» תחזית יעדים , כמותיים.
» תחזית לפרמטרים פיננסים – תנאי תשלום וכו'.
» תחזית דוח רווח והפסד.
» תחזית תזרים מזומנים לצורך בחינת צורכי אשראי.
» בחינת נקודת האיזון למיזם.
» ניתוחי רגישות לשינויים בפרמטרים המשפיעים על הרווחיות של העסק.
   

המשרד מעניק ליווי וייעוץ כלכלי לאחר שבוצעו מספר שלבים:

שלב ראשון: 
ביצוע תהליך של מיפוי ואבחון של מצב העסק מבחינת הפרמטריים התפעוליים והכלכליים.
 
שלב שני:
ביצוע תהליך מדידה של תפוקות שונות לצורך בניית כלי מדידה אשר יסייעו להנהלה לקיים מעקב צמוד אחר המדדים הכלכליים   של העסק במטרה להביא לשיפור ברווחיות וכו'.
 
שלב שלישי:
תכנון אסטרטגי – בשלב זה מבוצעת הגדרה מפורטת של הפרמטרים שיש לבצע שיפור בעסק.
 
לסיכום,
מטרתו של הייעוץ הכלכלי והעסקי לסייע למנהל העסק להבין את התהליכים השונים שמתרחשים בעסק, לבצע שינויים בהתאם לנדרש, תוך הסתכלות לעתיד, במטרה להביא להצלחה, שגשוג ושיפור ברווחיות.