08-8525228

ניהול פרוייקטים כלכליים - מוסדיים

מרק אבו – יועצים כלכליים ופיננסיים – במהלך השנים האחרונות לקחו חלק בניהול והשתתפות במספר פרויקטים מוסדיים ממשלתיים שמטרתם להביא, מחד לסיוע לעסקים בתחום הניהולי עסקי, ומאידך לתרום לצמיחה ולשגשוג של כלכלת ישראל.
 
להלן הגופים המוסדיים ומשרדי הממשלה שהמשרד מעניק להם שרותים כלכליים: 
הקרן לקידום השיווק
במהלך השנה האחרונה המשרד ביצע עשרות בדיקות כלכליות עבור משרד הכלכלה לעשרות של עסקים אשר הגישו בקשה לקבלת מימון במסגרת הקרן לקידום השיווק.
פרויקט חונכות עסקית – ייעוץ עסקי לעסקים
שימשתי כרכז איזורי של הפרויקט החונכות העסקית באזור הדרום וירושלים .
במסגרת הפעילות הייתי אחראי לכל נושא ניהול הפרויקט תוך ניהול מאגר יועצים רחב, הפנייתם לעסקים ניהול תהליך הייעוץ ובקרתו, קשר יום יומי לאלפי עסקים במטרה לסייע להם בתחום הניהולי עסקי.
 
פרוייקט חונכות מרכזי ערים
אבחון וזיהוי צרכים של מרכזי ערים באזור הדרום וירושלים לקבלת ייעוץ עסקי, וזאת במסגרת פרויקט החונכות העסקית.
 
פרויקט "עופרת יצוקה" בדרום
במסגרת פרויקט החונכות העסקית ניהלתי את כל  נושא הסיוע לעסקים תוך הפניית יועצים לקבלת סיוע בהכנת תוכניות עסקיות לעסקים אשר נפגעו במבצע "עופרת יצוקה".
המשרד מעניק שרותי אבחון כלכלי ופיננסי למשוקמי ביטוח לאומי.
 
במהלך השנים האחרונות המשרד ביצע עשרות אבחונים כלכליים בתחומים עסקיים שונים למשוקמי ביטוח לאומי, מחד במטרה לסייע למשוקמים לחזרתם למעגל העבודה ובזה לתרום למשוקמים במישור האישי ולשפר את רווחתם הכלכלית, ומאידך לסייע בזאת להקטנת האבטלה במדינת ישראל.
ליווי יזמים שהחליטו להקים עסקים חדשים תוך ייעוץ עסקי והכנת תוכניות עסקיות להקמת עסקים, וזאת במטרה להקטין את מימדי האבטלה בקרב האוכלוסייה שהתגוררה "בגוש קטיף" בעבר ונאלצו לעזוב את מקורות תעסוקתם בגוש קטיף ואשר עברו לאזור ניצנים והישובים באזור הדרום.
חברת נמלי ישראל
 ביצוע בדיקות כלכליות לפרויקטים שונים.