08-8525228

הלוואה בערבות המדינה – מסלול "חרבות ברזל"

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים פתחה מסלול חדש  בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

עסקים הזכאים להגיש בקשה להלוואות במסלול "חרבות ברזל":

עוסקים פטורים, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על מיליארד ₪.

להלן   התנאים  הייחודיים של מסלול חרבות ברזל:

סכום ההלוואה

מסלול לעסקים קטנים ובינוניים

מסלול לעסקים גדולים

סכום ההלוואה

500,000  ₪  או 8%  הגבוה מבינהם .

עבור עסק  פטור עד 40,000 ₪

32 מיליון  ₪ או 8%  מהמחזור הנמוך מבינהם

שיעור  ריבית

מרווח מקסימאלי פריים  בתוספת 1.5% .נתון לשיקול הגוף הממן

מרווח מקסימאלי פריים  בתוספת 1.5% .נתון לשיקול הגוף הממן

בטוחה מירבית

עד  % 5

עד  % 10

תקופת החזר כוללת

עד 5 שנים

עד 5 שנים

דחיית תשלום קרן  ההלוואה וריבית ( תקופת הגרייס)

בין  3-12  חודשים

עד 3 חודשים 

עמלות

העסק לא ידרש לשלם עמלות

העמדת הלוואה מותנת  בתשלום  עמלה מותנה בשיעור ההלוואה כתלות במחזור המכירות של השנה הנוכחית

הערה:

נכון להיום  בנק הפועלים ובנק ירושלים  מוכנים להעמיד הלוואה בריבית  פריים בלבד.