08-8525228

הלוואה בערבות המדינה – מסלול הלוואות ייעודי להשקעות בתעשייה

על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי להשקעות בתעשייה  במסגרת  קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי

במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 90% מסכום ההשקעה או עד 15% ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבינהם.

הגדרת השקעות לתעשייה:

הלוואה  מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מהנ"ל.

הזכאות הינה לעסקים בעלי ותק של 3 שנות פעילות לפחות, ועד 2 הלוואות לעסק.

תקופת ההלוואה המקסימלית הינה ל12 שנים וגרייס של 6 חודשים.

סכום ההלוואה המקסימלית הינו 90% מסכום ההשקעה או 15%ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מבינהם.

ערבות המדינה: 60% עבור הלוואה ראשונה, 55% עבור הלוואה שנייה.

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת.
במידה והלוואה עבור נכס אז ירשם שעבוד ספציפי על הנכס ללא כל בטוחות נוספות.
לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 12 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (התשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).