08-8525228

הלוואה בערבות המדינה – מסלול הלוואות ליצואנים

על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי ליצואנים במסגרת  קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים.

הגדרה של יצואן הינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת ההלוואה.

במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 12% ממחזור המכירות לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.

העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.