08-8525228

הלוואה בערבות המדינה – מסלול השקעות

מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים קיימים אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית וזקוקים למימון עבור השקעה ורכישות להרחבת העסק.

 עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח בשנה, זכאים לקבל הלוואה עד 500,000 ש"ח.

עסקים עם מחזור שנתי בין 6.25-100 מיליון ש"ח בשנה, זכאים לקבל הלוואה עד 8% מהמחזור השנתי האחרון.

עסק נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מגובה ההלוואה המאושרת.

לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

העסק נדרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.