08-8525228

הלוואה בערבות המדינה – הלוואה לפתיחת עסק

מדינת ישראל מעוניינת לעודד יזמות והקמת עסקים. לשם כך, הקרן מאפשרת קבלת אשראי בתנאים נוחים  ליזמים מתחילים. סכום מקסימלי לקבלת הלוואה: 500,000 ₪.

מהו עסק בהקמה?

עסק אשר טרם החל לפעול.

עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת ובעקבותיה יעבור העסק לסטטוס עוסק מורשה או חברה בע"מ.

עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

יזם אשר רוכש עסק פעיל, ניתן לקבל הלוואה עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק. שיעור הביטחונות להלוואה לרכישת עסק זהה למסלול בהשקעה

עבור הלוואה של של עד 300 אלף ש"ח יש להעמיד 10% בטחונות. 

על כל סכום מעל 300 אלף שח יש להעמיד 25% בטחונות.

לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס של עד 6 חודשים (תשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).

מתן הגרייס מאפשר לעסק להתחיל לפעול ולייצר יציבות תזרימית עד תחילת החזר ההלוואה.