08-8525228

רשות החדשנות

מענקים בסיוע רשות החדשנות הלאומית (המדען הראשי לשעבר) לתעשיות שונות

מדינת ישראל רואה בחדשנות משאב יקר ערך ומרכיב הכרחי להבטחת שגשוגו הכלכלי של המשק הישראלי.
רשות החדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל.
משימות רשות החדשנות הן שימור וחיזוק המובילות הטכנולוגית והתרבות היזמית בישראל, והגדלת הערך הכלכלי שאלו מניבים למשק הישראלי, בתרומה לתוצר וליצוא, ביצירת תעסוקה איכותית ובשימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית. 

הסיוע  ניתן   למפעלים / חברות בתעשייה המסורתית כגון: כרייה וחציבה, מינרלים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת, מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס, עץ ומוצריו, חקלאות.

חברות תעשיית ייצור מסורתית / מעורבת מסורתית

חברה אשר מרבית  מההכנסה  ( למעלה מ- 50% ), שנה לפני הגשת  הבקשה במסגרת  מסלול ההטבה , נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית על פי הגדרתם במועד הגשת הבקשה.

חברות תעשיית ייצור מעורבת עילית

חברות אשר  במועד הגשת  הבקשה מספר עובדי הייצור הינו לפחות % 30 מכלל העובדים , אך לא פחות מ-3 עובדים , ומספר עובדי המו"פ בו לא יעלה על  25 עובדים.

חברה אשר מרבית  מההכנסה  ( למעלה מ- 50% )  , שנה לפני הגשת  הבקשה במסגרת  מסלול ההטבה , נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענף הטכנולוגיה המעורבת העילית   על פי הגדרתם במועד הגשת הבקשה.

סיוע רשות החדשנות לחברות תעשיית ייצור עילית

חברות אשר  במועד הגשת  הבקשה מספר עובדי הייצור הינו לפחות % 30 מכלל העובדים , אך לא פחות מ-3 עובדים , ומספר עובדי המו"פ בו לא יעלה על  25 עובדים.

חברה אשר מרבית  מההכנסה  ( למעלה מ- 50% )  , שנה לפני הגשת  הבקשה במסגרת  מסלול ההטבה , נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענף הטכנולוגיה העילית   על פי הגדרתם במועד הגשת הבקשה .

קריטריונים  לאישור הבקשה  על ידי  רשות החדשנות :

חדשנות  טכנולוגית ויישומית.

יכולת  ארגונית ופיננסית .

פוטנציאל שוק ויכולת שיווקית של החברה .

תוכנית פיתוח מפורטת ומנומקת

התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית מושא הבקשה לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור בישראל.

התנאים  להגשת בקשות במסלול  זה:

1.החברה טרם  נתמכה על ידי  רשות החדשנות .

2.היקף ההשקעה אמור להיבחן  ולקבל את אישור רשות החדשנות .

3.החברה  פעילה בעיסוקה הנוכחי לפחות חמש שנים לפני הגשת  הבקשה .

הטבות רשות החדשנות:

4.מענק  עד % 50 מהוצאות  המו"פ  המאושרות, המענק  יוחזר בתשלום של תמלוגים .

למפעל הממוקם באזור פיתוח תינתן תוספת בשיעור של % 10 .

למיזם בישוב קו עימות ניתן לקבל מימון בשיער של עד  % 75 מהוצאות מחקר ופיתוח .

 

קישור לאתר החדשנות