08-8525228

תמונת מחבר

הקמת עסק חדש

צעדים בפתיחת עסק חדש

החלטתם לפתוח עסק משלכם, הכנתם תוכנית עסקית  – בהצלחה! עכשיו נותר לבחור את סוג הארגון עליו ברצונכם להצהיר לרשויות המס, ולהתקדם. סוגי העסקים הנפוצים ביותר במדינתנו ועליהם נרחיב בהמשך הם העוסק הפטור, אשר סך מחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על 66,721 ₪ בשנה, עוסק מורשה, וחברה בע"מ.
במאמר זה נעמוד על ההבדלים המהותיים שבין מבנה ארגוני למשנהו, על החבויות של בעל העסק על סוגיו לרשויות המס, ועל הצעדים בהם יש לנקוט בעת פתיחת עסק על פי סיווגו.

פתיחת עסק חדש – עוסק פטור

כעוסק פטור יכולים להירשם עסקים המעוניינים למכור את מרכולתם ולבצע עסקאותיהם, למעט עסקאות נדל"ן.עסק הנרשם כעוסק פטור, כפי שהוזכר, הוא עסק המדווח מתחילתו כי היקף עסקאותיו השנתי לא יעלה על 66,721 ₪. יחד עם זאת, עסק מסוג זה פטור מתשלומי מע"מ והגשת דוחות למע"מ.עוסק פטור חייב גם הוא בניהול ספרים ובדיווחים לס ההכנסה, ואופי ניהול הספרים יהיה דומה לניהול ספרים בעסקים קטנים. ישנם מקצועות חופשיים חריגים אשר לא ניתן לפתוח בעבורם עוסק פטור, והם אדריכלים, טכנאים, פסיכולוגים, עורכי דין, רואי חשבון, טוענים רבניים, מנהלי חשבונות, רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה וסוחרי רכב.

תהליך פתיחת עוסק פטור

לפני שאפשר להתחיל לעסוק כארגון מסוג עוסק פטור, יש צורך ברישום העסק אצל רשויות המס. ראשית, יש לגשת למס הערך מוסף, ולפתוח שם תיק עוסק פטור, כאשר מספר תעודת הזהות של בעל העסק משמש כמספר העסק.בשלב שני, יש לפתוח תיק במס ההכנסה, ובמידה ומתכוון בעל העסק להעסיק עובדים, יש צורך בפתיחת תיק ניכויים עבורם במס הכנסה גם כן. בשלב שלישי ואחרון, יש לפתוח תיק בביטוח לאומי עבור העסק. 

פתיחת עסק חדש – עוסק מורשה

ההבדל המהותי העיקרי שבין עוסק מורשה לעוסק פטור, הוא למעשה חובת הדיווח החודשית או הדו-חודשית (בהתאם למחזור העסקאות החודשי/שנתי ולסיכום עם מס הערך מוסף) למע"מ. כמובן, שהדיווח גורר תשלום עבור המע"מ אשר נגבה מהלקוחות.  כמו חובת הדיווח על ההכנסות ממע"מ, מתקיימת כמובן, לטובת בית העסק, חובת הדיווח עבור ההוצאות אשר היו לבית העסק, כאשר חלקו היחסי של המע"מ אשר שולם עבור הוצאות העסק מתקזז מחלקו היחסי של המע"מ אשר נגבה מלקוחות בית העסק, כך שהדיווח הסופי החודשי למע"מ עבור התשלומים יהווה סיכום של מע"מ ההוצאות ומע"מ ההכנסות.

תהליך פתיחת עוסק מורשה

למעשה, תהליך עסקת עוסק מורשה ועוסק פטור הם זהים. הפנייה למע"מ, שם יתקבל מספר עוסק מורשה, (בשונה מעוסק פטור שם מתקבל מספר תעודת הזהות כמספר העסק), ותוגדר שיטת וזמני הדיווח, הפנייה למס ההכנסה לצורך פתיחת תיק, ותיק ניכויי במידת הצורך, וכמובן, הפנייה לביטוח לאומי.אין מניעה מעוסק פטור אשר מגדיל את הכנסותיו במהלך פעילותו להפוך לעוסק מורשה. עם זאת, ההליכים הבירוקראטיים של נסיגה (מעוסק מורשה לעוסק פטור) מעט יותר מסובכים.

פתיחת עסק חדש – חברה בע"מ

חברה בע"מ מוגדרת בחוק כישות משפטית נפרדת. משמעות ההגדרה היא למעשה הקמת גוף אשר נושא באחריותה של פעילות החברה, כך שבמקרה ויתקיימו תביעות כנגד החברה, לא יהיו בעלי מניות החברה הנתבעים.
 בית המשפט שומר על הפרדת בעלי המניות מהחברה ומקיים "הרמת מסך" שמשמעותה חשיפת בעלי המניות בחברה לתביעות כנגדה, רק כאשר התבצעו עבירות פליליות אשר הובילו לתביעה.
 ניהול חברה בע"מ שונה במהותו מהעסקים המוזכרים לעיל ממספר סיבות, החל מניהול הנהלת חשבונות כפולה (דו-צידית), מינוי רואה חשבון ועורך דין המייצגים את החברה, וכלה בתשלומים ואגרות נוספות המוטלות על חברה מסוג זה.
 הסיבות המובילות לפתיחת חברה בע"מ, בנוסף להגנה המשתמעת מפתיחת ישות משפטית נפרדת, הם תשלומי מס נמוכים יותר, האפשרות להפוך לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה, והעובדה כי פעילות עסקית במסגרת חברה נשמעת מכובדת יותר. כמו כן, על מנת לקיים פעילות עסקית בין מספר שותפים, עדיף לפעול במסגרת חברה היות ותקנון החברה מהווה חוזה בין בעלי מניות, ומסדיר את חובותיהם וזכויותיהם של בעלי המניות כלפי החברה.  עם זאת, הפסקת פעילות של עסק המוגדר כעוסק מורשה או עוסק פטור נוחה מבחינה משפטית, ואילו הפסקת פעילות חברה מחייבת תהליך הנקרא "פירוק חברה מרצון" המחייב הסכמת בית משפט, והוא תהליך מורכב.

חברה בע"מ

פתיחת חברה בע"מ היא תהליך מורכב. מומלץ להיעזר בשרותיו של עורך דין המתמחה בהקמת חברות חדשות, אשר ינסח עבורכם את תקנון החברה, וימונה על העבודה מול הרשויות, ורשם החברות.
 ההליכים בפתיחת חברה בע"מ מתחילים בהקמת תקנון החברה וקביעת דירקטורים, ובחירת שם החברה, ורישומה אצל רשם החברות על ידי הגשת בקשה. חברה יכול פתוח כל אדם, יחיד או רבים, אשר אינו מוגבל בפתיחת חברה על ידי ההוצאה לפועל. פעולת רישום חברה ברשם החברות כרוכה בתשלום אגרת רישום. לאחר רישום החברה, מתחיל הליך דומה להליך רישום עוסק מורשה אצל רשויות המס.בקטגוריה "פתיחת חברה" תוכלו ללמוד בהרחבה אודות התהליכים ברישום חברה בע"מ.