08-8525228

אנרגיה ירוקה
תמונת מחבר

אנרגיה ירוקה

משרדנו במהלך שלוש השנים האחרונות היה שותף לביצוע מספר עבודות כלכליות בתחום האנרגיה הירוקה , נושא זה מהווה אחד מהמנועים החשובים ביותר בצמיחה של המשק הישראלי בפרט והעולמי בכלל , המלווה ע"י עסקים קטנים ובינוניים .

תחום האנרגיה הירוקה הינו חלק מהאג´נדה של כל משרד הממשלה וחברות עסקיות גדולות.

העבודות הכלכליות שבוצעו הינם במספר תחומי פעילות כאשר המטרה הכללית הינה יצירת אנרגיה מסוגים שונים מפסולת מוצקה לסוגיה, להלן רשימת העבודות שבוצעו ע"י המשרד:

הקמת מפעל לעיבוד פסולת מוצקה – אשפה ביתית בשיטת "התמרה בקיטור" לייצור חשמל.
מפעל לעיבוד ומחזור צמיגים.
הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בפינוי אשפה ביתית.

חלק מהפרויקטים מומשו וקודמו, חלקם נמצאים בתהליכי אישור ע"י הרשויות.

צוות המשרד היה שותף במספר נושאים:

בתהליכי החשיבה וההפקה של התוכנית העסקית
בחינת מקורות המימון הנדרשים.
לווי הפרוייקט מול הרשויות, משרדי ממשלה, עיריות וכ"ו.

כיום יותר מתמיד מדינת ישראל זקוקה להמשך פיתוח והטמעת שיטות מתקדמות בתחום האנרגיה הירוקה.