08-8525228

קרנות מימון ייעודיות לעסקים

קרן מימון בירד ישראל - ארה"ב

קרן בירד פועלת לעידוד שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות מתחומי הטכנולוגיה השונים, ומסייעת באיתור שותפים אסטרטגיים משתי המדינות, לצורך פיתוח מוצר משותף. במהלך 36 שנות פעילותה   קרן בירד השקיעה ב- 879   פרויקטים  מעל 300 מיליון דולר, פרויקטים אלו הניבו עד היום מכירות ישירות ועקיפות של למעלה מ-10 מיליארד דולר. 
קרן בירד, הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים ישראל – ארה"ב, אישרה באחרונה השקעות בסך 10.95 מיליון דולר ב-14 פרויקטים חדשים, שתקציבם הכולל עומד על כ-33 מיליון דולר. הפרויקטים הם פיתוחים משותפים של חברות ישראליות ואמריקאיות. 
הפרויקטים שאושרו בשנה האחרונה משקפים את המגמה בקרן בירד לעודד שילוב של יותר עסקים קטנים ובינוניים אמריקאים בתכנית. שמונה מתוך ארבע עשרה החברות האמריקאיות שזכו קטנות או בינוניות, נתון שמצביע על החשיבות הגוברת של הקשר עם השוק הגלובלי עבור חברות אלה".
 מחזור האישורים הבא של קרן בירד יתקיים בדצמבר 2013. מועד הגשת תקצירים עד ה-10 בספטמבר 2013.
 
קרן בירד (BIRD) הינה תכנית תמיכה בפיתוחים טכנולוגיים אשר נוסדה על ידי ממשלות ישראל וארה"ב במטרה לעודד שיתוף פעולה מחקרי-יישומי בין חברות ישראליות לבין חברות אמריקאיות. הקרן נתמכת על ידי ממשלות ישראל וארה"ב, אך מתנהלת באופן עצמאי ובעלת אוטונומיה כמעט מוחלטת בנוגע לפעילותה.
 
מסלול זה מממן עד 50% מעלויות פרויקטי מחקר ופיתוח (Full-Scale Projects), כאשר היקף המענק אינו מוגבל בסכום. על פרויקטים אלו להיות בהיקף כללי גבוה מ-400,000$ עבור שתי החברות.
 
 
תנאי הבסיס לעמידה בתנאי הקרן: 
» שיתוף פעולה בין חברה ישראלית וחברה אמריקאית אשר אינן קשורות בקשרי בעלות.
 
» הפרויקט מציג חדשנות טכנולוגית גבוהה ופוטנציאל מסחור משמעותי.
 
» לפחות אחת מהחברות הינה בעלת יכולות שיווק מוכחות בתחום רלוונטי לפרויקט (בעלת מכירות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים).
 
» על שתי החברות לקחת חלק בתהליך הפיתוח, ועליו להתחלק באופן מאוזן ויעיל בין שתי החברות
  (יחס של עד 30:70 בעלויות הפיתוח).
 
» על החברה הישראלית להיות ממוקמת בתחומי הקו הירוק.

מענקים ליצואנים - קרן מימון ייעודית להודו ולסין

סיוע לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין במטרה להגדיל את היקפי הסחר בהודו ובסין. במסגרת התוכנית ניתן לקבל השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בהודו ובסין, שכירת יועץ מקומי, הפעלת משרד והקמת בטא סייט שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה / מוצר בשוק היעד
 
מטרת התכנית:
הקמת נציגות שיווקית במדינת היעד על מנת להגדיל את מספר היצואנים הישראלים הפועלים בשווקי הודו סין, לגוון את הרכב היצוא הישראלי ועל ידי כך לחזק את התעשייה בישראל ולהקנות לה אפיקי צמיחה בני קיימא. 
גובה המענק:

חברות אשר בקשתן תאושר יקבלו מענקים בשיעור של חמישים אחוז (50%) מסך ההוצאות שנועדו להקמת נציגות שיווקית במדינות היעד.

סוג הוצאה מוכרתסכום מרבי להחזר הוצאותפרק זמן מרבי להחזר הוצאות
עלויות הצבת עובדים במדינת היעד400,000 ש"ח לשנהשלוש שנים
עלות שכירת שירותי יועץ מקומי160,000 ש"ח לשנהשלוש שנים
עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת
משרד במדינת היעד
60,000 ש"ח לשנהשלוש שנים
מענק בטא – סייט והתקנה מסחרית
ראשונה (התאמת המוצר לשוק)
400,000 ש"חמענק חד פעמי

 

תנאי הסף להגשת בקשות:
 
» מחזור המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה (להלן: "המכירות") עמד על סכום שבין חמישה עשר מיליוני ש"ח
  למאתיים מיליוני ש"ח (15,000,000-200,000,000, זאת על פי הנתונים בדו"חות הכספיים של מגישת הבקשה כמפורט בסעיף
  5.2.3 להוראה זו.
 
» היצוא השנתי הוא לפחות עשרה אחוזים (10%) מסך המכירות.
 
» היצוא השנתי למדינות היעד בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה אינו עולה על עשרים מיליוני ש"ח
  (20,000,000 ₪) לשנה.
 
» אינה מעסיקה, ולא העסיקה בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, עובדים במדינת שוק היעד אשר סך היקף משרותיהם
  גדול מחמש משרות מלאות. 
 
» כמו כן, החברה מגישה בעבור שוק יעד אחד בלבד.

סיוע כספי והכוונה לחברות ישראליות המתמודדות במכרזים או בפרויקטים בינלאומיים

באמצעות קרן מיוחדת מעניק מינהל סחר חוץ בשיתוף משרד האוצר סיוע לחברות ישראליות במימון סקרי היתכנות בחו"ל והגשת הצעות למכרזים בין-לאומיים עד לסך של 800 אלף ₪ לפרויקט. לפי הערכות, חברות ישראליות שקיבלו סיוע וליווי מצד הקרן עשויות לזכות להכנסות של למעלה מ-250 מיליון ₪.
 
קרן הסיוע לפרויקטים ולמכרזים בין-לאומים של משרד הכלכלה יוצאת שוב לדרך! הקרן, המופעלת ע"י מערך כלי סיוע לתעשייה במינהל לסחר חוץ, משתתפת ב- 50% מההוצאות המוכרות ע"י הקרן הכרוכות בהגשת מועמדות למכרז ועריכת סקר היתכנות – זאת עד להיקף סיוע מרבי של 800,000 ש"ח. בכך מסייעת הקרן לחברות ישראליות להשתלב בפרויקטים בינלאומיים ומספקת, נוסף על המימון, הכוונה וליווי מקצועיים בשלב הגשת ההצעות במכרזים.
 
קרן הסיוע החלה את פעילותה בנובמבר 2010. מאז הקמת הקרן אושרו יותר מ-80 בקשות לסיוע, בהיקף מצטבר של למעלה מ-25 מיליון ש"ח. בימים האחרונים נפתחה הקרן מחדש להגשת בקשות לסיוע לחברות ישראליות במימון העלויות הכרוכות בהשתתפות בפרויקטים בין-לאומיים. 
 
מסיכום פעילות של הקרן שבוצע לאחרונה עולה כי חברות שקיבלו סיוע וליווי מצד הקרן צפויות להכנסות של למעלה מ-250 מיליון ₪ בעקבות זכייה במכרזים ובפרויקטים בינלאומיים.  
 
הקרן מטרתה לסייע לחברות לפעול בשוק הפרויקטים והמכרזים הבין-לאומי, ובכך ולממש את פוטנציאל היצוא לשווקי יעד. הקרן משתתפת בסיכון של החברות הישראליות שמתמודדות במכרזים ובפרויקטים, ומיועדת למעשה להגדיל את מספרן של החברות המגישות מועמדות לפרויקטים בזירה הבינלאומית.